Porin lyhytaaltoasema välitti Suomi-kuvaa maailmalle

Lyhytaallot olivat 1930-luvun huipputekniikkaa, se oli ”langaton yhteys joka kantoi toiselle mantereella saakka”. Miten lyhytaaltolähetykset tulivat Suomeen ja miten Porin lyhytaaltoasema sai alkunsa, siitä tämä artikkeli.

 

Yleisradion työpajan rakentama 300 W:n lyhytaaltolähetin. Klikkaa kuva isommaksi. Lähde Yle Elävä Arksito, https://www.flickr.com/photos/ylearkisto/with/15301144730/
Yleisradion työpajan rakentama 300 W:n lyhytaaltolähetin. Klikkaa kuva isommaksi. Lähde Yle Elävä Arkisto.

Ylen vuosikirjassa 1937 kirjoitetaan ”Koska lyhyitä aaltopituuksia on kovin vähän varattu yleisradiotarkoituksiin ja koska viime vuosina Eurooppaan on rakennettu lukuisia lyhytaaltoasemia, tahdottiin Suomellekin varata muutamia lyhytaaltolähetyksiin sopivia aaltoja. Tämän johdosta sijoitettiin Helsingin yleisradioasemalle pieni koelähetin, antenniteholtaan n. 100 wattia. Mainittu lähetin lähetti toukokuusta (vuosi 1937) lähtien säännöllisesti Lahden (aseman) ohjelmat 6140 kj/s eli 48,86 m:n aallolla. Sitäpaitsi ryhdyttiin O.Y. Suomen Yleisradio A.B:n työpajassa Helsingissä rakentamaan n. 1 kW:n antennitehoista lyhytaaltoasemaa. Uusi lyhytaaltoasema sijoitetaan toistaiseksi Lahden yleisradioasemalle”. Kuten arvata saattaa, oli näiden kokeiden taustalla vuoden 1940 Helsingin Olympialaiset.

Lue lisää / Read more…Porin lyhytaaltoasema välitti Suomi-kuvaa maailmalle

Love

Suomessa saatavilla olevia maailmanradioita

Tilanne Suomessa saatavilla olevista maailmanradioista vuonna 2006. Nyt uusia laitteita löytyy vain eräistä verkkokaupoista. Kirpputoreilta saatat löytää tässä esiteltyjä malleja.  

Kaukaisten radioasemien kuuntelu on monelle harrastus. Mutta myös satunnainen turisti tai työmatkailija haluaa pysyä kiinni ajassa. Tarvitset vain lyhytaaltokelpoisen matkaradion (maailmanradion) ja niitä on tarjolla runsaasti.

Alla esiteltävien laitteiden tiedot ovat peräisin mm. laitevalmistajilta. Laitteiden suorituskykyä on arvioitu asteikolla yhdestä viiteen. Mitä enemmän tähtiä laite on saanut, sen parempi se on. Yleisesti ottaen Suomessa myynnissä olevat ns. merkkivalmistajien laitteet ovat suorituskyvyltään vähintään kohtalaisia.

Lue lisää / Read more…Suomessa saatavilla olevia maailmanradioita

Love

Kun TV-lähetykset saapuivat Suomeen

Yleisradion tv-historian ensimmäisiä vuosia. Vuoden 1955 suunnitelmista käynnistyi mittava urakka. Helsingin olympiastadionin tornin tv-asema aloitti virityskuva- ja äänilevylähetyksensä helmikuussa 1957. Siitä kolmen vuoden kuluttua TV-lähetyksiä nähtiinkin lähes koko eteläisessä Suomessa.

 

Vuosikirja 1955

 

”Yleisradion menoarviossa v. 1955 oli ensi kerran varattu määräraha televisiotoiminnan aloittamiseen liittyvien kysymysten selvittämistä varten. Televisioinsinööriksi siirrettiin radioasemaosastolta dipl.ins. Sven Lounastörmä. Ohjelmajohtaja Ragnar Ölander laati yhdessä ins. Lounastörmän kanssa laajahkon televisiotoiminnan aloittamista koskevan muistion. Myös yhtiön teknillinen neuvottelukunta teki televisiotoiminnan aloittamista koskevia esityksiä. Useat yhtiön toimihenkilöt tekivät ulkomaanmatkoja televisiotoimintaan perehtymistä varten. Matkat suuntautuivat keski-Eurooppaan, Skandinavian maihin, Neuvostoliittoon ja Yhdysvaltoihin.”

Lue lisää / Read more…Kun TV-lähetykset saapuivat Suomeen

Love

Kun ULA-lähetykset saapuivat Suomeen

ULA-lähetykset saapuivat Suomeen pienin mutta vakain askelin. ”Luonnonmukainen ja häiriötön ääni” kiinnosti varmasti kaikkia, mutta koko Suomen kattavan radiolähetinketjun rakentaminen oli kallista ja aikaa vievää. Myös ongelmia oli matkassa…

 

Yleisradion vuosikertomus vuodelta 1951 kertoo ”Yleisradion teknillinen neuvottelukunta tutki mahdollisuuksia kuunteluolosuhteiden parantamiseksi sekä laati 5-vuotissuunnitelman yleisradioasemaverkostomme edelleen kehittämiseksi. Ula-aaltojen käytäntöönottoa puoltavat monessa maassa, ennenkaikkea Saksassa, saadut hyvät tulokset. Ula-asemat soveltuvat erittäin hyvin kaksikielisten asutusalueiden radioasemiksi. Niiden avulla voidaan saada erilliset asemaverkostot suomenkielisille ja ruotsinkielisille kuuntelijoille, jolloin yleisradion vaikea kielikysymys ratkeaa suotuisasti. Ula-asemia, voidaan edullisesti käyttää myös monessa sisämaan asutus- ja teollisuuskeskuksessa.

Neuvottelukunta piti tärkeänä, että ula-asemien rakentamiseen ryhdytään jo v. 1952, sillä uuden järjestelmän käytäntöönotto vaatii aikaa, kun taas toiselta puolen kuunteluolosuhteita olisi maassamme saatava nopeasti parannetuksi”

Lue lisää / Read more…Kun ULA-lähetykset saapuivat Suomeen

Love

Suomen radiohistoriaa vuosilta 1940 – 1945

1940-luvun alkupuoli on Suomen Yleisradiolle varsin tapahtumarikas. Radio oli mukana jälleenrakennuksessa, keräyksissä mutta myös sotatoimissa. Talvi- ja jatkosodassa radio tiedotti, oli rintamalla ja antoi suuntaa lentokoneille. Radiolähetinputkien huono saatavuus vaikutti lähetysaikoihin. Veden vähyys koskissa ja sen myötä huonolaatuinen sähkö sekä asemiin kohdistuneet pommitukset aiheuttavat lähetyskatkoja. Kävi jopa niinkin, että saksalainen lentokone katkaisi Pietarsaaren aseman antennin..

Lue lisää / Read more…Suomen radiohistoriaa vuosilta 1940 – 1945

Love

Suomen radiohistoriaa vuosilta 1930 – 1939

Vuonna 1930 Suomessa toimi seitsemän radioasemaa eikä radiokuuluvuutta riittänyt koko silloisen Suomen aluelle. 1930-luvun puoliväliin tultaessa tilanne oli muuttunut: Yleisradiolla oli Lahden suurasema, äänentallennuslaitteet ja jopa puhelinlankojen välityksellä toimiva ääniyhteys Tukholmaan saakka. Vuosikymmenen aikana keksittiin lähetyksen dynamiikkasäätäjä ja jopa puhelimitse toimiva lankaradio. 

Lue lisää / Read more…Suomen radiohistoriaa vuosilta 1930 – 1939

Love

Kuuntele keski- ja lyhytaaltoja etäradiolla (WebSDR)

WebSDR on ohjelmistoradiohanke, jossa noin seitsemänkymmentä amatööriradioasemaa jakaa SDR-radion vastaanottaman liikenteen suoraan tosiaikaisena verkkoon verkkoselaimella kaikkien vapaasti kuunneltavaksi. Näin ollen on mahdollista kuunnella ulkomaisia asemia netin kautta.

Tässä kaksi mielenkiintoisinta etävastaanotinta. Hollantilaisen Twenten yliopiston vastaanottimella ( http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 ) voit kuunnella keski- ja lyhytaaltoja. Iso-Britannian Grimsbyssä sijaitseva SDR-vastaanotin ( http://grimsbysdr.ddns.net:8073 ) on myös mainio.

Katso videosta miten vastaanotto onnistuu.

Love

Valokuvia Porin vanhasta lyhytaaltoasemasta

Valokuvat liittyvät Porin lyhytaaltoasemasta kertovaa artikkeliin: Porin lyhytaaltoasema välitti Suomi-kuvaa maailmalle . Jos haluat liittää oman asemakuvasi tähän kokoelmaan, lähetä kuva tällä palautelomakkeella.

Saat kuvat suuremmaksi, kun klikkaat niitä.

Ote Yleisradion vuosikirjasta 1977 – 1978. Taustalla Porin Outokummuntien kerrostaloja. Antennin ja talojen välinen etäisyys oli lähimmillään 270 metriä. Kartta/map: Kartta/map: https://goo.gl/maps/yFY8XCyv1B42

Lue lisää / Read more…Valokuvia Porin vanhasta lyhytaaltoasemasta

Love

Radiohäirintälähetin 602, Tallinna

Tämä ei ole ihan tavallinen masto vaan muinaismuisto kylmän sodan ajoilta. Tämä on neuvostoliittolaisen radiohäirintäaseman numero 602:n lähetinantenni Tallinnassa.

Radiohäirintäasema 602, Tallinna -  former radiojamming station 602, Tallinn, Estonia
Radiohäirintäasema 602, Tallinna – former radiojamming station 602, Tallinn, Estonia

Mikä on radiohäirintä? Radiohäirintä on toimintaa, jolla pyritään estämään radionkuuntelijaa vastaanottamaan tiettyä radiolähetystä.

Lue lisää / Read more…Radiohäirintälähetin 602, Tallinna

Love

Ääniä keski- ja lyhytaalloilta – Eurooppa

1970-luvulla valmistettu Kenwood R-300 oli suosittu vastaanotin Keskiaalto- ja lyhytaaltoasemia vuosilta 1979 – 2005. Äänityspaikkoina ovat olleet Kaamanen ja Pori.

Vastaanottimina ovat olleet Panasonic DR-28, Kenwood R-300, Kenwood R-1000, Drake R4A, Drake R4C ja Drake R7.

 

Lue lisää / Read more…Ääniä keski- ja lyhytaalloilta – Eurooppa

Love

Matti Asikaisen radioäänityksiä 1960-luvulta

”Kaikki näytteet ovat jostain vuosien 1960 – 1965 väliltä ja nauhoitetut Geloso-nauhurilla omatekoisella putkivastanottimella kuunnelluista lähetyksistä. Vastaanottimessa oli yksi lyhytaaltoalue 11 – 50 m. Antennina toimi 15 metrin lanka-antenni Oulun Domus Botnican toisen kerroksen huoneeni ikkunasta ravintolasiiven katolle”, sanoo DX- ja kaukokuuntelijaharrastaja Matti Asikainen. Kuuntele äänimuistoja ja lue hänen kommenttejaan äänitteistä.

Lue lisää / Read more…Matti Asikaisen radioäänityksiä 1960-luvulta

Love

Olavi Malisen radioäänityksiä 1990- ja 2000-luvulta

Love

Antenneilla on eroa!

Kaukoasemien kuulumisen kannalta tärkein on ilmankehän ionosfääri. Aallot etenevät heijastumalla ionosfääristä takaisin maanpinnalle, monta kertaa peräkkäin ja pääsevät näin maapallon ympäri. Yhtä heijastusta radioharrastajat kutsuvat hypyksi.

Oletetaan että Brasiliassa lyhytaalloilla toimiva Radio X lähettää parasta aikaa ohjelmaansa paikalliselle väestölle. Kuten tunnettua, aseman antennin säteilemä signaali sinkoutuu ensimmäiseksi aseman varsinaiselle kuuluvuusalueelle. Signaali jatkaa tästä kuitenkin matkaansa ionosfääriin ja sieltä kaukaisen kuuntelijan vastaanottimeen.

Lue lisää / Read more…Antenneilla on eroa!

Love