Hyötyliikenneasemat – Navtex-asemien tarkkailu

Hyötyasemien kuuntelusta ilmestyi viimeksi artikkeli Radiomaailman numerossa 9/2009 koskien NDB-majakoiden kuuntelua. Olkoon tämä kirjoitelma viimeinen osa Utility-kuunteluun, tällä kertaa aiheena on Navtex-asemien tiedotteiden radioteitse lähettämien lähetysten kuuntelutarkkailu.

Navtex- lähetykset tapahtuvat pääosin keskiaaltotaajuuksien alueella, joten syksyn saapuessa on tulevat kuukaudet otollisinta aikaa tarkkailla myös näitä asemia. Hyötyasemien kuuntelusta on ilmestynyt artikkeli Radiomaailman numerossa 3/2007 koskien sääasemien kuuntelua.

Navtex- asemien tarkkailu

NAVTEX on kansainvälinen navigaatiokaukokirjoitusjärjestelmä. Se on luotu navigaatio– ja säävaroitusjärjestelmä, jonka tehtävä on tiedottaa tiedotteita lähinnä valtamerialuksille. Navtex on Sitor- lähetystä ja sitä lähetetään nykyään useilta eri taajuusilta. Käytetty radioaaltoalue on keskiaaltoalueen alapäässä, kansainvälinen lähetystaajuus on 518 kHz, rinnalla toimii paikalliskielillä lähettävien viestien lähettämiseen asemien taajuus 490 kHz. Japanilaisilla on lisäksi käytössä taajuus 424 kHz omiin kansallisin lähetyksiin. Lähi- ja Kaukoidän maiden käytössä on myös lyhytaaltotaajuus 4209.5 kHz.

Moni keskiaaltotaajuuksia alaosasta kuunnellut, alle 520 kHz, on löytänyt radiostaan sammakon kurnutusta muistuttavan äänen. Äänet liittyvät Sitor-lähetteeseen, joka on kehitetty RTTY ja ASCII- lähetteiden rinnalle. Sitor eli Navtex- asemien vastaanotto on helppoa, jos omistaa jo ennestään SSB- vastaanottoon kykenevän vastaanottimen. Tämän lisäksi tarvitset tietokoneen ja äänikortin. Vastaanottimessa tulisi olla äänitysliitäntä, josta johtimella liitetään yhteys tietokoneen äänikortin vastaavaan äänitysliitäntään, yleisimmin liitäntä on merkitty jonkinlaisena mikrofonimerkintänä.

Tämä artikkelin sisältö lähinnä vastaanottimien vaatimusten, ohjelmistojen ja tietokonelaitteistojen osalta on samansisältöinen kuin sääasemien artikkelissa, joka julkaistiin Radiomaailma- lehdessä 3/2007, joten toiston välttämiseksi lyhennän ko. osuutta ja pyydän lukemaan artikkelin uudestaan.

Asemien vastaanotto onnistuu maailmanradioon liitetyllä muutaman kymmenen metrin lanka-antennilla. Kuuluvuutta kannattaa kuitenkin tehostaa käyttämällä aktiiviantenneja, kehäantennia tai muita suunta-antenneja, joiden avulla saadaan paremmin valittua suunta josta halutaan vastaanottaa lähetyksiä.

Asemien vastaanotto ja ohjelmistot

Navtex- lähetyksiä vastaanottoon käytetään useaa eri vastaanotto-ohjelmaa, yleisesti kuuntelijoiden parissa käytetään SeaTTY- vastaanotto-ohjelmaa, jolla voidaan vastaanottaa myös RTTY- ja HFFAX:en lähetyksiä (Radiomaailma 3/2007). Ohjelma on maksullinen, mutta kerran maksettuaan lisenssi/ rekisteröintimaksun, voi ohjelmasta vapaasti ladata ja ottaa käyttöön uusia päivitettyjä versioita. Ohjelmaan voi tutustua ja käyttöä opetella jonkin aikaa ennen kuin rekisteröintimaksu tulisi suorittaa. Toinen, ilmainen ohjelma on Navtex Decorder, jota myös voi käyttää.

Vastaanotto-ohjelman asetus


Ohjelman, SeaTTY, omissa ohjeissa osoitteessa http://www.dxsoft.com/en/products/seatty/ kerrotaan aluksi ohjelman virityksestä vastaanottoon mm. äänikortin virityksestä. Tämän jälkeen liitetään vastaanottimen nauhuriliitännästä johto äänikortin LINE IN- liitäntään.

SeaTTY ohjelmaa avattaessa ilmestyy signaali-ikkuna, jossa on vastaanotettavan signaalin kohinatasoa kuvaava eläväinen sininen käyrä ja kaksi punaista pysty viivaa. Seuraavaksi valitaan Mode: NAVTEX, jonka jälkeen ohjelma näyttö jakaantuu kahteen osaan korkeussuunnassa. Punaiset viivat voi raahata hiirellä hieman asteikkoarvon 1000 oikealle puolen.

Signaali- ikkunan yläosasta löytyvistä alasvetovalikosta tulisi asettaa seuraavat valinnat.

Setup: English charset sekä Fast Sync in NAVTEX.  Jos haluat talletusten nimet UTC- ajan mukaisesti nimettyä, aseta valinta Use UTC päälle. Tarkista että painikepalkin Normal/ Reverse- painettu tekstiksi on Reverse, paina valinta päälle jos näkyy Normal-teksti. AFC kannattaa olla päällä, klikkaa painikkeen vasemman reunan ruutu vaalean vihreäksi.

Viestien vastaanotto


Kytke vastaanotin päälle. Viritä laite taajuudelle 518 kHz, valitaan vastaanottimesta CW- vastaanotto (LSB). Kun radiosta alkaa kuulua navtex- datasignaali, etsitään SeaTTY:n signaali-ikkunasta kohinatasosta nouseva kaksihaarainen ”signaalikukkula”.

Säädä vastaanottimesi asemavalitsinta aseman lähetystä kuunnellen muutaman kilohertsin verran sekä ylös että alaspäin. Signaali- ikkunan kohinatasosta pitäisi erottua kaksi ”signaalikukkulaa”. Kukkuloiden molemmat huiput tulee asettua punaisten pystyviivojen kohdalle, punaiset viivat voi myös klikata hiirellä kohoumien kohdalle. SeaTTY:n signaali-ikkunan alareunan mitta-asteikossa 0 on viritystaajuus (518 kHz) ja muut taajuutta luvut ovat hertz:jä siitä ylöspäin. Kun vastaanotin on viritetty taajuudelle 518 kHz, niin asteikon 0- luku on juuri tasataajuus. 1000 mitta-asteikolla on 519 kHz ja 2000 on 520 kHz jne..

Vastaanottimesta riippuen, esim. liikennevastaanottimella Drake R8, lyhytaaltovastaanotin Eton E1:llä taajuudet löytyvä melko tarkasti nimellistaajuuksien 1.25 kHz:n ”ylityksellä”. Maailmanradiolla Sangean ATS909 taajuudet löytyvät n. noin 1 kHz ”normaalitaajuutta” ylempää! Tämä ero johtuu vastaanottimien taajuusnäyttöjen keskinäisistä esitystarkkuuksista.

Taajuuden 518 kHz toimivan aseman ”palkit” Drake:lla ja Eton:lla löytyy taajuudelta 519.25 kHz ja Sangean:lla siis taajuudelta 519 kHz. Taajuuksien 424, 490 ja 4209.5 kHz vastaavat ko. vastaanottimien viritystaajuudet ovat 4210.75, 425.25 ja 491.25 kHz. Muista, että olet valinnut näiden taajuuksien yhteydessä vastaanottimeen LSB- vastaanoton (SSB)!

Kun kaikki on kunnossa ja vaikuttaa hyvältä aloitetaan varsinainen vastaanotto.

Tässä vaiheessa kannattaa tallettaa ko. korjauksen muutokset. Valitse signaali- ikkunan alasvetovalikosta Setup valinta Save Setup. Tämä tallettaa muutokset ohjelman asetuksiin ja esim. seuraavan kerran avatessa ohjelman käyttöön tämä talletettu asetus on voimassa, samoin kuin kaikki talletushetkellä olleet sivun muut asetukset.

Asemien kuuntelutekniikasta


Navtex- asemien kuuntelu on hieman poikkeavaa muusta kuuntelusta. Yleensä päivystetään samaa Navtex- taajuutta, joko 518 kHz tai 490 kHz, harvemmin taajuutta 4209.50 kHz. Vastaanottimen ja tietokoneen voi jättää kuuntelemaan vaikka yön yli. Aamulla voi tarkistaa vastaanotto-ohjelman lokista mitä asemia on kuulunut. Tietysti samanaikainen viesti seuraaminen tietokoneen näytöltä antaa hieman paremman kuuntelutuntemuksen.

Alkusyksy ja talven aika kuten matalien taajuuksien perinteisille DX- kuuntelijoille on antoisaa aikaa. niin myös Navtex- kuuntelijoille. Syksyisin alkaen on parhaat olosuhteet esim. harvemmin kuuluvien Kaukoidän Navtex- asemien kuuntelulle. Kuuluvuus on tietysti lopulta riippuvainen keleistä. Auringonlaskun aikaan on syksyisin tilanne siitä hyvä, että eurooppalaiset asemat ovat valoisassa ja siten vaimentuneet ja kuulumattomissa kun taas pimeä polku Kaukoitään on auki. Niinpä Kaukoidän asemilla on hyvät mahdollisuudet kuulua täällä pohjolassa.

Kuuntelu kannattaa aloittaa iltapäivisin 1300 UTC jälkeen taajuudella 518 kHz, sillä Japanilaiset ovat kuluneen syksyn aikana tulleet vaikka Suomessa on syysaurinko vielä paistanut! Kauko-Idästä tulee asemia Kiinan, Taiwan ja Malesiasta, Malesian Penang tulee hieman myöhemmin kuin muut alueen Navtex asemat. Harvemmin kuuluvia ovat Korean asemat, kuluvana syksynä tosin Korean asema on kuulunut samoina päivinä kuin muutkin kaukoasemat. Parhaiten kuuluvat Japanilaiset asemat, Naha, Moji Utaru -sanat viestien sisällöissä kertovat melko usein aseman paikan. Kauko-Idän asemien kuulumisen tietysti katkaisee ikävästi eurooppalaiset asemat Tallinna 1520 UTC alkaen. 1530 UTC jälkeen kuuluvat korealaiset, mutta vaativat parempaa keliä. Taiwanin tunnistaa helposti TAIWAN NAVTEX -maininnasta sanoman alussa, kuten myös Japanilaisten tunnistaa vastaavasta JAPAN NAVTEX -tekstistä. Kovilla keleillä Kaukoidän ja Aasian Navtexit kuuluvat pitkin iltaa eurooppalaisten lähetysten väleissä ja viimeisimmät asemat yleisesti Japanista aina  2130 UTC eli auringon jo noustessa Japanissa! Kannattaa tutustua tarkasti Navtex-asemien lähetysaikatauluihin ja Aasia-keleillä käyttää hyväksi pienetkin välit eurooppalaisten lähetysaikatauluista.

Mukavia yllätyksiä ovat nekin, kun eurooppalainen lähettää vain pari-kolme minuuttia tai vain lyhyen sanoman ettei sillä kertaa asiaa ole, jolloin loppuosa 10 minuutin lähetyssegmentistä jää DX-Navtex:lle. Asemien kuuluvuus ei ole kelien ollessa päällä kovin tarkka antenneista, jos käytössä ei ole satojen metrien lanka-antennia tms., sillä asemia on vastaanotettu kehäantenneilla ja varsinkin ympärisäteilevällä MiniWhip- aktiiviantennilla.

Toinen keskiaaltokuuntelijoiden perinteisesti kiinnostava kuuntelusuunta on Pohjois- ja Etelä-Amerikan asemat. Samoin Navtex- asemien kaukosignaaleja voi tavoitella tuolta suunnalta. Lännen suunnan asemien kuuluvuus on kuitenkin riippuvaisia samoista eteistä kuin muussakin keskiaaltokuuntelusta, eli pohjoisnavan napapiirin vaikutuksesta kuunteluun. Useimmiten ensimmäiset länsiasemat kuuluvat Gröönlanista ja Kanadan itärannikolta. Nyt kuluneella kaudella avautui ensimmäistä kertaa kuuluvuus myös USA Miamin suuntaan, samoin asemia on vastaanotettu Bermudalta ja Puerto Ricosta. Nämä kuuluvat sitten aamulla aamuhämärissä!

Asemien raportortointi


Tiedot Navtex- asemista lähettävistä asemista löydät beaconworld.org.uk -sivuilta.

Navtex- asemat ovat raportoitavissa kuten muutkin DX- harrasteeseen kuuluvat radioasemat! Nykyisen ajan mukaisesti asemia voi raportoida sähköpostitse, vaikeutena on vain, että sähköpostiosoitteet ovat yleensä ”kiven alla”. Yleisimmin asemien ositetitoja on saatavilla erimaiden rannikkovartiostojen tai –poliisien tiedoista, mm. netin avulla voi metsästää osoitteita.

Muutama vastauskin on saapunut.

Färsaarten asema Torshavn Radio on yksi asemista, joka on vastannut ensimmäisiin kuunteluraportteihin, toinen lähialueen vastannut asema on Islannin asema, raportteja kannatta lähettää asemille kun on avattu uusi asema tai tapahtuu muutoksia asemien lähetyksissä ja lähetin paikkakunnissa. Färsaarelainen aloitteli syksyllä lokakuun 2006, jolloin lähetin raportin. Asema vastasikin mukavalla sähköpostiviestillä, myöhemmin aseman henkilöstö lähetti sähköpostitse pari valokuvaa, josta toinen ohessa, kuva esittää Torshavn Radion kahta ”radio-operaattoria” etunimiltään Heri ja Johannes.

Islantilainen vastasi keväällä kun pitkin alkutalvea alkoi ilmestyä viestejä joiden aseman tiedoissa vilahteli eri lähetin paikkakuntia ja muutoksia asematunnuksissa. Lähetin raportin juuri eri viesteistä joita keräsin erovaisuuksia. Asema vastasi hyväksymällä raporttini ja samalla antoi lyhyen tiedon mitä oli ja tulee muuttumaan asemien osalta paikkakunnissa ja tunnuksissa.

Asemien vastauksia on tullut myös Kanadasta, olen saanut vastaanottaa kahteen eri otteeseen verifiointikirjeet samalta asemalta. Elokuussa asemavasta liki 11 kuukauden jälkeen ja samoin viime helmikuussa sain postia Kanadasta. St John Coast Guard Radio/VON lähetti postia vuoden 2008 joulukuun 23. päivän vastaanotetusta lähetyksestä tehtyyn perinteiseen kuunteluraporttiini taajuudelta 518 kHz. Kirjekuoressa oli verifiointi kirjeenä ja Marine Communication Traffic Services- esite, ohessa kuva postista!

huomioitavaa on se, että Kanadan asemat raportoin perinteisellä kuunteluraportilla, joihin siis sain vastauksen samoin perinteisellä postilla.

Itse innostuin nyt lokakuun alussa raportoimaan aktiivisemmin asemia, reilun parinkymmenen perinteisen paperisen kuuluvuusraportin lähettämisen jälkeen minulle on saapunut liki kymmenen verifiointi/ QSL- sähköpostia. Sain mm. Kyprokselta parin erillisen sähköpostiviestin jälkeen perinteisen QSL- kortin.

Utility- kuuntelu käsittää useita radioliikenne ja lähetyslajia, joista saamme varmaankin lukea jatkossa lisää, mutta tältä erää olen päättelemässä osalta Utility- juttusarjaa. Suomalaisella Utility- foorumilla on myös ajankohtaista tietoa kuuntelusta os.
http://peditio.net/utility/YaBB.pl?board=navtex

Lähteet:

Raimo Karjalainen. Radiomaailma 3/ 2007
Raimo Karjalainen. Radiomaailma 9/ 2009
Mika Mäkeläinen 1996. Radion rajaton maailma. Kirkkonummi: Tietoteos

http://www.dxsoft.com/en/products/seatty/
http://www.frisnit.com/navtex/
http://www.beaconworld.org.uk
http://peditio.net/utility/YaBB.pl?board=navtex

(c) Raimo Karjalainen

Love